• Aktuelt

    Skriftlig spørsmål til Bent Høie

    Tore Hagbakken fra Arbeiderpartiet har stilt følgende spørsmål til Bent Høie: Hvorfor brukes ikke i større grad kvalifisert personell til å sikre kompetanse på ernæringsfeltet innen pleie- og omsorgstjenesten? Du kan lese både Tore Hagebakkens spørsmål, og Bent Høies svar her.