Mattilsynet har gjennomført analyser av næringsstoffer og tungmetaller i 2019