Personvernerklæring

Norsk forening for ernæringsvitenskap (NFE) er forpliktet av EUs personvernforordning (GDPR) til å redegjøre for hvordan vi behandler personopplysninger. Her kan du lese vår personvernerklæring:

Hvem vi er

NFE er en interesseforening for personer med utdanning innen ernæring på bachelor- eller mastergradsnivå, fra norske høgskoler eller universitet. Personer med utdannelse i ernæring fra andre utdannelsesinstitusjoner som tilsvarer dette akademiske nivået og fagspekteret kan også søke om medlemskap i NFE. Det samme gjelder studenter innen ernæring på bachelor- eller mastergradsnivå. 

Vår nettstedsadresse er: https://nfe.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

De personopplysningene som NFE registrerer, vil i hovedsak innhentes direkte fra deg ved innmelding og registrering av medlemskap.

NFE trenger å lagre noe informasjon om sine medlemmer. Informasjonen vi henter inn er for- og etternavn, utdanning, e-postadresse og postadresse. For å kunne sende relevant informasjon, fakturaer o.l. er det nødvendig for oss å ha medlemmenes e-postadresse. For å kunne sende ut tidsskriftet (NTFE) må vi ha fullt navn og postadresse. Informasjon om utdanning er nødvendig for å se at personer som ønsker medlemskap kvalifiserer til å være medlem hos oss.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Personopplysningene dine deles kun når det er behov for det og ved lovlig grunnlag. Databehandlere lagrer og behandler personopplysninger om deg på vegne av oss. Vi har avtaler som sikrer denne behandlingen. Det skjer ingen behandling utenfor EU/EØS-området. 

Vi har følgende databehandlere: 
DNB
Hjelle regnskap og økonomi
NTFE
Deltaker.no
WordPress
Office
G-suite
24seven

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Når du melder deg inn på nfe.no, lagres personopplysningene som er nevnt over. Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Du har rett til å kreve innsyn i hvilken informasjon vi behandler om deg, og også be om begrenset bruk eller sletting av denne informasjonen. Henvendelser sendes til styret@nfe.no

Klage:
Dersom du mener NFE behandler dine personopplysninger i strid med personvernreglene har du rett til å klage til Datatilsynet.

Sist oppdatert: 13.09.2019