Norsk Tidsskrift for Ernæring søker ny redaktør fra 1. januar

Du kan lese mer om denne spennende oppgaven på NTFE.no