30.01 – Iodine for brain development and thyroid funtion

Jod er et essensielt næringsstoff som har fått mye oppmerksomhet i Norge de siste årene, da det viser seg at store deler av befolkningen har lav jodstatus. På seminaret vil foredragsholdere fortelle om jodstatus i Norge gjennom tidene, og man får lære om viktigheten av et optimalt jodinntak for hjerneutvikling og thyreoideafunksjon.

Sted: Athene 1, Pilestredet 46, 0166 Oslo

Dato: 30.01

Arrangør: Samfunnsernæring

Her kan du lese mer om seminaret.