Åpent seminar: Nye tall om helsetilstanden i befolkningen

Ikke-smittsomme sykdommer dominerer sykdomsbildet i Norge. 24. januar arrangeres et åpent miniseminar med status for utviklingen i ikke-smittsomme sykdommer i Norge.

Seminaret holdes på Litteraturhuset kl 13-16. Du kan lese mer om seminaret her.