Om Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

NFE, er en interesseforening for personer som er utdannet innen ernæring på bachelor- eller mastergradsnivå ved norske høgskoler eller universitet. NFE ble opprinnelig opprettet som interesseforening for personer utdannet i ernæring fra Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, men representerer i dag personer fra flere utdanninger i ernæring.

Personer med utdannelse i ernæring fra andre utdannelsesinstitusjoner som svarer til det akademiske nivå og fagspekter kan også søke om medlemskap i NFE. Det samme gjelder studenter innen ernæring på bachelor- eller mastergradsnivå. For tiden har NFE rundt 800 medlemmer. Medlemskap koster 400 kr i året. Som medlem av NFE vil du få tilsendt Norsk tidsskrift for ernæring som vanligvis kommer ut med fire numre per år, og du vil motta informasjon fra styret og invitasjoner til faglige møter i foreningens regi.

Bli medlem av NFE

 

VEDTEKTER
Les NFE sine vedtekter

 


OM BRUK AV NFE’S LOGO

Det er ikke tillatt å benytte NFE sin logo i sitt virke som kostholdsveileder eller annet. NFE godkjenner heller ikke seminarer og andre arrangementer og det er ikke tillatt å bruke NFE sin logo i forbindelse med slike arrangementer. NFE er en interesseorganisasjon som jobber for sine medlemmers interesser. Foreningen har ikke anledning til å gi en kvalitetssikring av enkeltmedlemmer, kurs o.l.

NFE styret

Kristel Nes Hoel

Rolle i NFE:  Leder

Arbeidssted/rolle: Barneveileder for barn 6-10 år.

Utdanning Har en bachelorgrad i ernæring fra Bjørknes Høyskole og fagbrev som butikkslakter.

Annet relevant: Har hatt en trainee siling hos MatPrat og vært med på å revidere mat og helse bøkene for barn og ungdomskole. Vært leder for fagliginnhold i linjeforeningen hos Bjørknes Høyskole

Sigrun Henjum

Rolle i NFE: Nestleder

Arbeidssted/rolle: Førsteamanuensis ved HiOA.

Utdanning: Har gjennomført sin akademiske utdannelse ved universitetet i Oslo (UiO) som Cand. scient i Ernæring studieretning for samfunnsernæring og klinisk ernæring (2004) og tok doktorgrad innen global ernæring ved Universitetet i Bergen (2011).

Annet relevant: Sigrun har sin forskningsinteresse innen samfunnsernæring og klinisk ernæring med et spesielt fokus på overvekt og fedme blant flyktninger, retten til mat, mikronæringsstoffer, vekst og barns helse, mors og barns ernæring, ernæringsepidemiologi og kostholds vurdering. Har bred erfaring i ernæringsepidemiologi fra Afrika og Asia.

Susann Stave

Rolle i NFE: Styremedlem, nettsideansvarilig

Arbeidssted/rolle: Trening/danseinstruktør.

Utdanning: Har et årsstudium i idrett fra Universitetet i Nordland, og en bachelor i ernæring fra Bjørknes Høyskole.

Annet relevant: Har sitter som leder for faglig utvalg ved linjeforeningen for ernæring på Bjørknes Høyskole.

Silje Golberg Brenno

Rolle i NFE: Styremedlem, økonomiansvarlig.

Arbeidssted/rolle: Bjørknes Høyskole

Utdanning: Bachelor i ernæring fra Bjørknes Høyskole, og master i Samfunnsernæring fra HiOA.

Annet relevant:  Info kommer

Malén Gudbrandsgard

Rolle i NFE: Styremedlem, medlemsansvarlig.

Arbeidssted/rolle: Oslo universitetssykehus, Ullevål i forskningsgruppen PreventADALL.

Utdanning: Bachelor i ernæring ved Bjørknes.

Annet relevant: Jeg jobber til daglig ved OUS, Ullevål hvor jeg er så heldig å få være en del av forskningsteamet i PreventADALL-studien. Ved siden av min jobb i forskningsgruppen bidrar jeg med faglig påfyll til ulike artikler på blant annet KK.no, tv2.no samt kostholdsrådgiver i eget foretak.

Anne Lene Løvhaug

Rolle i NFE: Varamedlem,hovedansvar for høringsinnspill fra NFE

Arbeidssted/rolle: Masterstudent ved Samfunnsernæring ved HiOA

Utdanning: Bachelor i samfunnsernæring ved HiOA, skrev bacheloroppgave om bruk av Nøkkelhullsmerket i forebyggende arbeid rettet mot minoriteter. Skriver nå masteroppgave om markedsføring av usunn mat rettet mot barn.

Annet relevant: Er engasjert i forskningsnettverket FoHRC: Food, Human Rights and Corporations. Har vært tillitsvalgt og koordinator for bachelorstudentenes fagdag ved Samfunnsernæring, HiOA.

Marit Zinocker

Rolle i NFE: Varamedlem

Arbeidssted/rolle: Høyskolelektor ved Bjørknes Høyskole.

Utdanning: Bachelor i matvitenskap fra NMBU og master i ernæringsbiologi fra UiO.

Annet relevant: Skriver matbloggen: «Matlyst», som formidler oppskrifter og kunnskap om mat, med fokus på et FODMAP redusert kosthold.

Martine Josefine Frantzen

Rolle i NFE: Studentrepresentant

Arbeidssted/rolle: Student ved OsloMet – Master i samfunnsernæring.

Utdanning: Bachelor i samfunnsernæring, årsstudium i organisasjon og ledelse.

Annet relevant: Miljøorganisasjon i Tyskland (2010-11), studentparlamentet (2013-2016), politiske fag fra utveksling ved universitet i Canada (2015).