Informasjon om årsmøtet

Nytt navn og logo

NFE heter ikke lengre Norsk Forening for Ernæringsfysiologer, men Norsk Forening for Ernæringsvitenskap! Forslaget ble stemt inn med et klart flertall på årsmøtet. At NFE skulle endre navn ble vedtatt på fjorårets årsmøte, og vi ser at vår medlemsmasse har en ernæringsutdannelse på akademisk nivå. Vi vil i løpet av kort til presentere nytt navn sammen med ny logo i alle våre kommunikasjonskanaler.Nytt styre

Marit Kolby Zinöcker, Silje Golberg Brenno, Kristel Nes Hoel og Malén Gudbrandsgard takker for seg. De har trygt og selvsikkert preget de siste årenes styrearbeid. Vi vil rette en stor takk til de, og er veldig glad for at de stiller seg til disposisjon for å få til en stødig overgang til et nytt styre.

Et nytt styre er altså valgt, og i løpet av et par uker vil de ulike rollene i styret videre defineres og fordeles. Med dette presenteres navnene til de som skal drive NFEs arbeid fremover:

Susann Stave er NFEs nye styreleder og Anne-Lene Løvhaug er styrets nestleder. Martine Josefine Frantzen, Camilla Sanne Huseby, Camilla Warren, Kristine Vinje, Agnethe Halleland er valgt inn som styre- og varamedlemmer. Mika Valen Aadland er valgt inn som årets studentrepresentant i styret. Faglig innlegg holdt av Kaja Lund Iversen og nettverksbygging

Etter det formelle holdt Kaja Lund Iversen et faglig og interessant innlegg om problematikken rundt energidrikker. Deretter var det mingling og servering av vin.