Vi ser etter ny Foreningsassistent! Er det deg?

Vi leter etter en etterfølger for vår dyktige foreningsassistent!

Foreningsassistentens oppgaver er å skrive nyhetsbrev til medlemmer, besvare henvendelser fra medlemmer, organisere foreningens epost, bidra i forbindelse med høstseminar, nettverksmøte eller annet.

Vi ser etter deg som er en engasjert student som ønsker relevant arbeidserfaring, eller et annet medlem som har lyst til å bidra til NFEs arbeid.

Kvalifikasjoner:

Pålitelig

Ansvarsbevisst

Selvstendig

God skriveegenskaper i norsk og engelsk

Stillingen er timebetalt og tidsbruken varierer alt etter pågang, arbeidsmengden vil øke i forbindelse med arrangementer som høstseminar og nettverkmøter ol.

Estimert antall timer som brukes per oppgave vil avtales på forhånd.

Som foreningsassistent får du innblikk i NFEs arbeid og i organisasjonsarbeid generelt. Du vil også få muligheten til å være tilstede under styremøtene som observatør.

Du må være medlem i NFE for å kunne søke på stillingen.

Hvis du er interessert, send e-post med kort søknad og CV til: styret@nfe.no. Merk e-posten Foreningsassistent NFE. Oppstart kan være primo oktober.